Connecting the future to our cities.

 

Följ dagens utlysningsmöte i Stockholm!

Med start klockan 15.00 kan du följa Viable Cities första informationsmöte på KTH i Stockholm.

Viable Cities – det strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer är den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer. Viable Cities leds av KTH och samlar ett 50-tal aktörer från flera olika forskningsfält, näringsliv, stat, kommuner och civilsamhälle.

Fyra fokusområden

Programmets fyra fokusområden utgår från medborgarnas intressen, drivkrafter och behov och genomförs med tydlig medborgarinvolvering.

Fem temaområden

Fem konkreta teman ger ett fokus till verksamheten och säkrar att teknikutveckling och kunskapsutveckling sker med ett starkt medborgarinflytande och med människan i centrum.

Vår vision

”Sverige inspirerar till och har en ledande roll i energi- och klimatomställningen genom smarta och hållbara städer.”

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

 

Viable Cities i siffror

Vårt mål

%

förnybar energianvändning

Första utlysning

MSEK

Programmet sträcker sig

mellan 2018-2029

Nyheter

Delegationsbesök från Indien – starkt intresse att samverka

Fredagen den 4 maj mottog Viable Cities besök av en delegation från Indien under ledning av Secretary Durga Shanker Mishra från  Ministry of Housing and Urban Affairs. Besöket ägde rum inom ramen för ett arbetsmöte i Sverige med inriktning på det samarbetsavtal som...

läs mer

Reserapport från Bryssel

Den 9 och 10 april besökte en delegation från Viable Cities EU-kommissionen och EU-parlamentet. Delegationen. Delegationen bestod av programchef Olga Kordas, styrelseorförande Allan Larsson och styrelseledamot Mikael Anneroth. Dessa tre personer sammanfattade sina...

läs mer

SWOT-analys artificiell intelligens och maskininlärning

En analys av styrkor, svagheter, möjligheter och risker (SWOT) har tagits fram inom Viable Cities. Dokumentet som du kan ta del av nedan har tagits fram som underlag till Vinnovas uppdrag från regeringen att genomföra en kartläggning och analys av hur väl artificiell...

läs mer