Beviljade projekt i första utlysningen:

Energi- och klimatomställning för livskraftiga städer

Klimatneutrala städer 2030

Vill er kommun ta täten och i samverkan påskynda omställningen till klimatneutralitet? Ny utlysning öppen nu.

Följ dagens utlysningsmöte i Stockholm!

Med start klockan 15.00 kan du följa Viable Cities första informationsmöte på KTH i Stockholm.

Viable Cities – det strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer är den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer. Viable Cities leds av KTH och samlar ett 50-tal aktörer från flera olika forskningsfält, näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhälle.

Fyra fokusområden

Programmets fyra fokusområden utgår från medborgarnas intressen, drivkrafter och behov och genomförs med tydlig medborgarinvolvering.

Fem temaområden

Fem konkreta teman ger ett fokus till verksamheten och säkrar att teknikutveckling och kunskapsutveckling sker med ett starkt medborgarinflytande och med människan i centrum.

Vår vision

”Sverige inspirerar till och har en ledande roll i energi- och klimatomställningen genom smarta och hållbara städer.”

Viable Cities i siffror

Vårt mål

%

förnybar energianvändning

Första utlysning

MSEK

Programmet sträcker sig

mellan 2018-2029

Nyheter

Nyfiken på Viable Cities projektportfölj? Prova ViableCitiesViz

Är du nyfiken på Viable Cities projektportfölj? Nu kan du prova det nya visualiseringsverktyget ViableCitiesViz och navigera bland projekt, partners och städer som fått finansiering inom Viable Cities. På Viable Cities Outlook Day 5 december lanserades ViableCitiesViz...

läs mer

Programkonferens och informationmöte 5 november

Vi har nu den 5 november haft vår första programkonferens i Stockholm. Konferensen fokuserade på den portfölj av projekt som finns inom Viable Cities och gav bland annat möjlighet till erfarenhetsutbyte och identifiering av synergier. Samma dag, på eftermiddagen, hade...

läs mer

Vill du ha vårt nyhetsbrev?