Beviljade projekt i första utlysningen:

Energi- och klimatomställning för livskraftiga städer

Klimatneutrala städer 2030

Utlysning Klimatneutrala städer 2030 planeras läggas ut på webben den 15 nov

Följ dagens utlysningsmöte i Stockholm!

Med start klockan 15.00 kan du följa Viable Cities första informationsmöte på KTH i Stockholm.

Viable Cities – det strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer är den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer. Viable Cities leds av KTH och samlar ett 50-tal aktörer från flera olika forskningsfält, näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhälle.

Fyra fokusområden

Programmets fyra fokusområden utgår från medborgarnas intressen, drivkrafter och behov och genomförs med tydlig medborgarinvolvering.

Fem temaområden

Fem konkreta teman ger ett fokus till verksamheten och säkrar att teknikutveckling och kunskapsutveckling sker med ett starkt medborgarinflytande och med människan i centrum.

Vår vision

”Sverige inspirerar till och har en ledande roll i energi- och klimatomställningen genom smarta och hållbara städer.”

Viable Cities i siffror

Vårt mål

%

förnybar energianvändning

Första utlysning

MSEK

Programmet sträcker sig

mellan 2018-2029

Nyheter

45 miljoner till projekt för ett transporteffektivt samhälle

Vill du bidra till att gå från ord till handling och skapa ett transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt? Det finns idag mycket kunskap om vad som behöver hända för att nå nationella och lokala energi- och klimatmål. Nu finns chansen...

läs mer

Viable Cities Outlook Day 4 december

Tisdagen den 4 december arrangerar vi Viable Cities Outlook Day, med framtidsfokus utifrån resultat från våra strategiska projekt. Vi kommer också att genomföra workshops där deltagare är med och bidrar. Workshoparna ska ge inspel till kommande steg i Viable Cities...

läs mer

Vill du ha vårt nyhetsbrev?