Bli medlem och engagera dig i Viable Cities!

Bakom Viable Cities står ett 50-tal medlemsorganisationer som delar en gemensam vision om smarta hållbara städer och som tillsammans arbetar mot programmets ambitiösa mål. Medlemmarna är aktivt engagerade i programmets utveckling genom sitt deltagande i programaktiviteter, strategiska projekt och i den årliga medlemsstämman.    

Vad innebär ett medlemskap i Viable Cities?

Som medlemsorganisation i Viable Cities har ni möjlighet att påverka programmets strategiska inriktning och verksamhet. Endast medlemmar kan medverka i strategiska projekt, delta i medlemsstämman  eller sitta  i programstyrelsen. Viable Cities tar inte ut någon medlemsavgift utan alla medlemmar bidrar aktivt till programmets utveckling genom eget arbete och/eller kontant finansiering.

Läs mer om villkoren för medlemskap och om hur programmet fungerar via länkarna nedan:

Syftet med Viable Cities medlemsorganisationer är att dessa ska bidra till utvecklingen av programmet. Ansökan om medlemskap i Viable Cities är öppet för organisationer som uppfyller kriterierna angivna i medlemsavtalet. Det är programstyrelsen som fattar beslut om att bevilja en ansökan om medlemskap på rekommendation från programledningen som utgår från bedömningskriterierna nedan. Medlemskapet fullgörs genom att organisationen tillträder medlemsavtalet via signatur av en tillträdeshandling.

Bedömningskriterier för medlemskap i Viable Cities

  • Förmåga till långsiktigt engagemang i programmet
  • Vilja att resurssätta organisationens engagemang i programmet
  • Intresse av att driva utvecklingen av programmet inom angivna tema- och fokusområden

Så går ansökan till:

  • Ni fyller i nedan ansökningsformulär.
  • Efter mottagen ansökan tar programledningen kontakt för att boka in tid för medlemsdialog.
  • Medlemsdialogen är programledningens och sökandes tillfälle att diskutera organisationens planerade engagemang i programmet i enlighet med bedömningskriterierna.
  • Programstyrelsen fattar vid nästkommande styrelsemöte beslut om att bevilja en ansökan om medlemskap på rekommendation från programledningen.
  • Vid beviljande av medlemskap erhåller organisationen ett medlemsavtal samt den tillträdeshandling som ska signeras av organisationens firmatecknare.
  • När tillträdeshandlingen är signerad och har inkommit till programledningen listas organisationen som medlem i medlemsavtalet och på hemsidan samt får ta del av medlemsspecifik information och händelser.   

Klicka här för att ansöka om medlemskap i Viable Cities.