Workshop: Exponential Climate Action for Cities (X-CAC)

Workshop | 12 – 13 april Det behövs en snabb omställning för att världen ska klara åtagandena för klimatet enligt Parisavtalet. Utsläppen behöver stabiliseras senast 2020 och sedan halveras varje decennium. En möjlighet för att åstadkomma en mycket snabb förändring är...
Informationsmöten inför Viable Cities första utlysning

Informationsmöten inför Viable Cities första utlysning

Informationsmöte inför Viable Cities första utlysning: Energi- och klimatomställning för livskraftiga städer. Energimyndigheten utlyser 42 miljoner kronor inom programmet Viable Cities. Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram som stödjer forskning och...
Plattformsdagar för hållbar stadsutveckling

Plattformsdagar för hållbar stadsutveckling

6-7 december, Eriksbergshallen i Göteborg. Tema för i år är “stadspolitik”. Regeringen gav i februari 2014 uppdrag till Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket att upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar...
Smarta Städer 2017

Smarta Städer 2017

Smart Sustainable Cities deltar på konferensen Smarta Städer 2017, 22-23 november på Kistamässan. Smarta städer består av en två-dagars konferens med samma namn, som arrangeras i samarbete mellan EasyFaris och Geoforum Sverige, och av en vibrerande utställning med...