Informationsmöte 18 juni om utlysning 2 demoprojekt

Informationsmöte 18 juni om utlysning 2 demoprojekt

Infomöte Andra utlysningenDemonstrationsprojekt för livskraftiga städer   18 juni kl 13 – 14 Nu utlyser programmet Viable Cities 15 miljoner kronor för demonstrationsprojekt. Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram som stödjer forskning och...
Portal för testbäddar invigd

Portal för testbäddar invigd

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson invigde den 31maj swedishtestbeds.com, en testbäddsportal för digitaliserat samhällsbyggande – en fråga som också är prioriterad inom regeringens samverkansprogram Smarta städer. Syftet med portalen är att fler...
Ministerbesök från Kina i Hammarby Sjöstad

Ministerbesök från Kina i Hammarby Sjöstad

Från Kina finns ett fortsatt stort intresse för att få veta hur Hammarby Sjöstad blev till. Och hur framtiden, Hammarby Sjöstad 2.0 kommer att se ut.  Häromdagen kom viceminister Li Meng med en delegation från Ministry of Science and Technology till Smart City Sweden...
Delegationsbesök från Indien – starkt intresse att samverka

Delegationsbesök från Indien – starkt intresse att samverka

Fredagen den 4 maj mottog Viable Cities besök av en delegation från Indien under ledning av Secretary Durga Shanker Mishra från  Ministry of Housing and Urban Affairs. Besöket ägde rum inom ramen för ett arbetsmöte i Sverige med inriktning på det samarbetsavtal som...
Reserapport från Bryssel

Reserapport från Bryssel

Den 9 och 10 april besökte en delegation från Viable Cities EU-kommissionen och EU-parlamentet. Delegationen. Delegationen bestod av programchef Olga Kordas, styrelseorförande Allan Larsson och styrelseledamot Mikael Anneroth. Dessa tre personer sammanfattade sina...