European Viable Cities Day december 2018

European Viable Cities Day december 2018

I samarbete med Europeiska kommissionens representation i Sverige arrangerade Viable Cities European Viable Cities Day den 11 december i anslutning till nobeldagen. Temat var Research and innovation for Carbon Neutral Cities. Rundabordssamtal genomfördes med Jean-Eric...
New Viable Cites report on artificial intelligence available

New Viable Cites report on artificial intelligence available

In 2018, a co-creation workshop on AI was organised by the Liquid Roadmap strategic project for members of Viable Cities. The report, with contributions from almost 20 partners, is now available for download below as a Foresight Technical Report.. The title of the...
Nyfiken på Viable Cities projektportfölj? Prova  ViableCitiesViz

Nyfiken på Viable Cities projektportfölj? Prova ViableCitiesViz

Är du nyfiken på Viable Cities projektportfölj? Nu kan du prova det nya visualiseringsverktyget ViableCitiesViz och navigera bland projekt, partners och städer som fått finansiering inom Viable Cities. På Viable Cities Outlook Day 5 december lanserades ViableCitiesViz...
Programkonferens och informationmöte 5 november

Programkonferens och informationmöte 5 november

Vi har nu den 5 november haft vår första programkonferens i Stockholm. Konferensen fokuserade på den portfölj av projekt som finns inom Viable Cities och gav bland annat möjlighet till erfarenhetsutbyte och identifiering av synergier. Samma dag, på eftermiddagen, hade...