Effektlogik

Samtliga Viable Cities aktiviteter guidas av ambitiösa långsiktiga och kortsiktiga mål som redovisas i programmets effektlogik.

Effektmål 1

Viable Cities har gett förutsättningar för att svenska städer är hållbara ur energi- och klimatsynpunkt, med en energianvändning som är 100% förnybar och utan nettoutsläpp av växthusgaser.

Effektmål 2

Viable Cities har bidragit till att svenska städer visat vägen till att uppnå Parisavtalets mål om att hålla temperaturökningen under 1,5° C.

Effektmål 3

Viable Cities har bidragit till att svenska städer genomsyras av engagerade medborgare som upplever en god livskvalitet, välbefinnande i staden och har en hållbar livsstil.

Effektmål 4

Viable Cities har ökat svensk företagande, sysselsättning och export på området smarta hållbara städer.

Effektmål 5

Viable Cities har bidragit till att svenska aktörer driver den internationella utvecklingen inom smarta hållbara städer, genom disruptiva innovationer, policyutveckling och forskning.