Event

Här samlar vi information om event som rör Viable Cities och våra partners.

Workshop: Exponential Climate Action for Cities (X-CAC)

Workshop | 12 – 13 april Det behövs en snabb omställning för att världen ska klara åtagandena för klimatet enligt Parisavtalet. Utsläppen behöver stabiliseras senast 2020 och sedan halveras varje decennium. En möjlighet för att åstadkomma en mycket snabb förändring är...

läs mer

Seminarium: Digitalisera för hållbarhet – så kan IT fungera som ett verktyg för hållbar utveckling!

Är digitaliseringen ett hinder på vägen eller en möjlighet för en hållbar samhällsutveckling? Hur säkerställer vi att effektivare processer också bidrar till hållbarhet? Vilka är de konkreta miljöproblem som digitaliseringen kan lösa? KTH bjuder in till en heldag om hur Sverige kan digitalisera för hållbarhet.

Under dagen tar vi ett helhetsgrepp kring hur IT kan bidra till att lösa stora samhällsproblem. Vi berättar om lärdomar från vår forskning och samtalar med representanter från politik, näringsliv och myndigheter.

läs mer

Plattformsdagar för hållbar stadsutveckling

6-7 december, Eriksbergshallen i Göteborg. Tema för i år är “stadspolitik”. Regeringen gav i februari 2014 uppdrag till Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket att upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar...

läs mer

Smarta Städer 2017

Smart Sustainable Cities deltar på konferensen Smarta Städer 2017, 22-23 november på Kistamässan. Smarta städer består av en två-dagars konferens med samma namn, som arrangeras i samarbete mellan EasyFaris och Geoforum Sverige, och av en vibrerande utställning med...

läs mer

Vill du ha vårt nyhetsbrev?