Aktivitetsbaserad energi- och mobilitetsmodellering på stadsnivå för planering av framtidens städer

Klicka för att förstora

För att nå uppsatta mål för energieffektivisering och minskade utsläpp av växthusgaser, och samtidigt hantera ökad urbanisering och befolkningstillväxt, måste städer världen över hitta optimala strategier för att ställa om lokal användning och tillförsel av energi. Det är nödvändigt att kunna studera vilka effekter olika stadsutformningar, policyåtgärder och spridning av ny teknik har på energiprestandan hos hela städer. I det här projektet kommer vi att använda smarta digitala tekniker för att samla in stora dataset över mobilitet och aktiviteter för stadsinvånare. Dessa data, i kombination med meteorologiska data, LiDAR-data och andra GIS-baserade data, kommer sedan att användas för att konstruera en stadsmodell som kan användas för att beräkna och visualisera energi- och effektbehov och växthusgasutsläpp från byggnader och transporter på stadsnivå. Projektets resultat omfattar ny kunskap och data liksom demonstrerade innovationer som kommer till praktisk användning i stadsplanering.

Projektledare: Joakim Widén, Uppsala universitet
Projektpartners: Uppsala universitet, Högskolan Dalarna, KTH, WSP, Vattenfall R&D, Borlänge Energi, Borlänge kommun, SINTEF (Norge), Eindhoven University of Technology (Nederländerna)
Total projektbudget: 7 886 801 SEK
Sökt bidrag: 4 409 448 SEK
Projekttid: 2019-01-01 – 2021-12-31
Typ av projekt:
Forskningsprojekt
Nyckelord: 
Energi, byggnader, transporter, mobilitet, aktiviteter, stadsplanering, modellering

Relaterat innehåll från projektet:

Information uppdateras löpande under projekttiden

Nyheter om projektet

Information uppdateras löpande under projekttiden