DDS Energieffektiv vård

Klicka för att förstora

Innovationsprojektet syftar till energieffektivisering inom sjukvården. Förväntade resultat är samordning av vårdprocess och fastighetsdrift, nyckeltal för energieffektivitet speglande även vårdnytta, visuell återkoppling, och ökad kunskap om datahantering på framtidssäkert sätt. Resultatets värde är ökad medvetenhet om hur digitalisering kan skapa samverkan för att nå energieffektiv vård med mindre klimatpåverkan och kunskap om hur bra upphandling bör utföras. Projektet omfattar tre fokus- och fyra temaområden och består av fyra steg; 1) Preparering & basinstallation, 2) Visualisering, 3) Förbättra & utöka, 4) Överlämna & avsluta. Utmaningar är samordning mellan vård och fastighet, säker datahantering med avseende på drift- och personsäkerhet, analys, presentation och återkoppling av information. Ingående partners är Stockholms läns landsting, KTH, ABB, Vattenfall, Ericsson & Telia. Projektet är initierat av Digital Demo Stockholm, ett samarbete mellan samhälle, akademi och industri.

Projektledare: Annika Larsson, Vattenfall
Projektpartners: Stockholm läns landsting med Locum och Danderyds Sjukhus (Projektägare), Kungliga Tekniska Högskolan, Vattenfall AB, Ericsson AB, Telia AB
Total projektbudget: 6 974 000 SEK
Sökt bidrag: 3 487 000 SEK
Projekttid: 2018-06-01 – 2019-12-31
Typ av projekt: Innovationsprojekt
Nyckelord: Energieffektivisering, Vård, fastigheter, Digitalisering, Energieffektiv, Innovation

Projektets webbplats:

https://www.digitaldemostockholm.com/energieffektiv-vard/

Relaterat innehåll:

Innehåll kommer att fyllas på under projektperioden.

Nyheter om projektet

Innehåll kommer att fyllas på under projektperioden.