Effektiv energiplanering för smarta och hållbara städer

Klicka för att förstora

För mer effektiv planering av städer behövs verktyg för att visualisera och kommunicera konsekvenserna av stadsutveckling för energisystemet. Dagens verktyg är begränsade till statisk data vilket gör att synergier i systemet inte kan identifieras och realiseras. Det här projektet är en förstudie undersöka genomförbarheten i att utveckla ett dynamiskt visualiseringsverktyg för effektivare planeringsprocesser. Verktyget utvecklas i samråd med Kiruna kommun där nyttan kommer att vara betydande genom den stora förändring staden står inför. Inom ramen för förstudien kommer en mockup av ett visualiseringsverktyg att tas fram samt en första skiss på vad beslutsunderlaget i det färdiga verktyget behöver omfatta för effektivt beslutsfattande. En plan för full implementering av verktyget med tillhörande beslutsunderlagsfunktion skall utarbetas. Förstudiens resultat skall kommuniceras till andra, svenska aktörer med intresse för stadsomvandling.

Projektledare: Inger-Lise Svensson, RISE
Projektpartners: RISE, IVL, Tekniska verken i Kiruna AB
Total projektbudget: 870 000 SEK
Sökt bidrag: 437 500 SEK
Projekttid: 2018-08-15 – 2019-07-31
Typ av projekt:
Förstudie
Nyckelord: 
Visualisering, energisystem, stadsplanering, digitalisering, beslutsstöd

Relaterat innehåll från projektet:

Information uppdateras löpande under projekttiden

Nyheter om projektet

Information uppdateras löpande under projekttiden