Explorion – Bostadsnära mobilitetstjänst i det bilfria boendet

Klicka för att förstora

Biltrafiken i staden behöver minska – både för att skapa en mer attraktiv stad, och för att minska trafikens klimatpåverkan. I detta projekt avser LKF skapa ett ”bilfritt boende” i fastigheten Xplorion på Södra Brunnshög i Lund genom att tillhandahålla mobilitetstjänsten EC2B åt de boende i stället för privat bilparkering. EC2B är ett nytt koncept för att inkludera transport som tjänst som en integrerad del i boendet. EC2B innebär en mix av mobilitetstjänster som kollektivtrafik, bilpool och cykelpool, samlade i ett integrerat erbjudande som görs tillgängligt via en app. Genom att EC2B reducerar efterfrågan på privat bilinnehav minskar behovet av parkering kraftigt, vilket gör att byggkostnaderna minskar och mindre mark och byggmaterial tas i anspråk. Tillgång till hållbara färdmedelsval leder också till minskade utsläpp från de boendes resor. Genom att koppla samman bostäder och mobilitet skapas synergieffekter som gör att resurserna i systemet utnyttjas mer effektivt än idag.

Projektledare: Dennis Kerkhof, Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF)
Projektpartners: LKF, Otto Magnusson, EC2B, Future by Lund, Lunds universitet
Total projektbudget: 8 000 000 SEK
Sökt bidrag: 2 000 000 SEK
Projekttid: 2019-03-01 – 2021-02-28
Typ av projekt:
Demonstrationsprojekt
Nyckelord: 
Mobility as a Service, MaaS, transport som tjänst, fastighetsnära mobilitetstjänst,
living lab, hållbara transporter, delningsekonomi

Relaterat innehåll från projektet:

Information uppdateras löpande under projekttiden

Nyheter om projektet

2019-04-08   Bilfritt boende demonstreras i Xplorion i Lund