Klimatkampen Uppsala

Klicka för att förstora

Klimatkampen (arbetsnamn) är ett samarbetsprojekt mellan Chalmers tekniska högskola, Uppsala kommun, webbtjänsten Svalna AB och flera företag och organisationer som verkar i Uppsala och på nationell nivå: Studiefrämjandet, Svenska kyrkan, UL (länstrafiken), Uppsalahem och Vattenfall.
Tillsammans vill parterna arbeta för att påskynda klimatomställningen genom att på olika sätt engagera och informera Uppsalabor om hur de kan minska sin klimatpåverkan, samt på olika sätt själva arbeta för att erbjuda lösningar, tjänster och produkter som undanröjer barriärer för mer hållbara val i vardagen.

Projektledare: Stefan Wirsenius, Chalmers tekniska högskola
Projektpartners: Uppsala kommun, Chalmers tekniska högskola, Svalna AB, Region Uppsala  (länstrafiken), Uppsalahem AB, Svenska Kyrkan (Uppsala pastorat), Studiefrämjandet Uppsala, Göteborgs universitet.
Total projektbudget: 8 082 420 SEK
Sökt bidrag: 3 879 895 SEK
Projekttid: 2018-08-01 – 2020-03-31
Typ av projekt:
Innovationsprojekt
Nyckelord:
Konsumtionens klimatpåverkan, hållbara livsstilar, hållbara praktiker, feedback, normaktivering

Relaterat innehåll från projektet:

Information uppdateras löpande under projekttiden

Nyheter om projektet

Information uppdateras löpande under projekttiden