Klimatneutrala Lund 2030

Klicka för att förstora

Foto: Leif Eriksson, Xray Foto

Klicka för att förstora

I Smart och klimatneutralt Lund 2030 kommer ett innovationsteam att bildas som består av designbolag, forskningsinstitutioner och ett tvärsektoriellt team centralt placerade i kommunen. Detta team ska tillsammans med en innovationskartläggare leverera en färdplan för hur Lund kan bli klimatneutralt till 2030:

  • Ett utvecklat arbetssätt för innovationsteamet som baseras på service design och open innovation
  • En kartläggning av problemområden där forskning och nya innovationer behövs för att komma vidare i energi- och klimatomställningen
  • Ett koncept (inkl. affärsplan, teknik och styrmedel) för ett hållbart och robust energisystem som möjliggör framtida lösningar som elektriska bilar och elvägar samt uppvärmning.
  • Allt sammanfattas i en handlingsplan som inkl. ovanstående samt minst fem designade koncept levererade av innovationsteamet genom service design processen. Fem koncept med stor potential att bidra till klimatneutralitet till 2030 och som bygger på medborgares behov och med digitalisering som en möjliggörare.

Projektledare: Tommy Bengtsson
Projektpartners: Lunds kommun, Idean, ustwo, Lunds universitet (Urban arena), K2 nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafiken, IVL och Naturskyddsföreningen.
Total projektbudget:  9 860 896 SEK
Sökt bidrag: 4 799 980 SEK
Projekttid: 2019-09-01 – 2021-08-31
Nyckelord: Innovation, Service design, Klimat, Energi, Lund, digitalisering, Youth climathon

Relaterat innehåll från projektet:

Information uppdateras löpande under projekttiden

 

Nyheter om projektet

Information uppdateras löpande under projekttiden