Ladda, Lagra, Länka – Storskalig Testbädd för Prosumenter i Energinätet

Klicka för att förstora

Förstudien Ladda, Lagra, Länkar syftar till att undersöka och förbereda möjligheten att etablera en storskalig testbädd för medborgare att producera och dela energitjänster med varandra. Medborgarna skall även kunna leverera nyttigheter såsom förnybar el eller effektutjämning till den befintliga energimarknaden och på så sätt bidra till ett uthålligt och klimatneutralt samhälle. En storskalig testbädd för energitjänster kräver implementering av flera teknologier såsom produktions och lagringsinfrastruktur samt styr och regler infrastruktur och algoritmer. Vidare behövs en marknadsplattform för att kunna dela och byta energitjänster med varandra och interagera med energimarknaden. Förstudiens mål är att etablera en strategi och projektplan för etablering av denna testbädd och undersöka hur den kan implementeras i eller bygga vidare på befintlig testbädd för digital delningsekonomi som etableras inom ramen för projektet Sharing Cities.

Projektledare: Björn Laumert, KTH
Projektpartners:KTH, Electricity, Elforsk, Elbil2020
Total projektbudget: 1000 000
Sökt bidrag: 455 000
Projekttid: 2018-06-01 – 2018-11-30
Typ av projekt:
Förstudie
Nyckelord: 
Elbilar, Laddingsinfrastruktur, Energilagring, Delningsekonomi, Lokal marknad, Lastbalansering, Prosumenter

Relaterat innehåll från projektet:

Information uppdateras löpande under projekttiden

Nyheter om projektet

Information uppdateras löpande under projekttiden

Har du några frågor? Kontakta oss!

2 + 4 =