Mo-Bo – Arkitektur för hållbar mobilitet

Klicka för att förstora

Delningsekonomi och mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur. Mo-Bo är ett bostadskoncept med mobilitetstjänster som löser de boendes transporter på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Mobilitetstjänster möjliggör att fler människor och varor kan transporteras av färre fordon, vilket innebär smartare användning av resurser och ytor. I anslutning till bostaden frigörs stora ytor och kostnader som tidigare investerats i privata bilplatser. Innovationsarbetet utgår från ett Living Lab (Vilunda, Mo-Bo I) och två testbäddar (Slakthusområdet, Mo-Bo II, samt Östra Sala backe) där gestaltning, tjänster och policy testas i plan-, bygg- och driftskede. Aktörskonstellationen består av kommuner, byggaktörer, arkitekter, tjänsteleverantörer, boende och forskare. Målet är en omställning från dagens “Normal” inom bostadsarkitektur och stadsplanering med fokus på privatbilism till “New Normal” med fokus på transportbehov, lösningars kapacitet och klimateffekter.

Projektledare: Anna Sundman, Theory Into Practice
Projektpartners: Theory Into Practice (TIP), KTH – Kungliga Tekniska Högskolan, Green Leap, Laterre Invest AB, Upplands Väsby kommun, SLU – Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för stad och land, Trivector, Urbio, Uppsala kommun
Total projektbudget: 10 294 238 SEK
Sökt bidrag: 4 999 334 SEK
Projekttid: 2018-06-01 – 2020-06-01
Typ av projekt:
Innovationsprojekt
Nyckelord: 
Mo-Bo Arkitektur, Stadsbyggnad, Bostad, Mobilitetstjänster, Delningsekonomi, Hållbara transporter

Projektets webbplats:

Mo-Bo.se

Relaterat innehåll från projektet:

Information uppdateras löpande under projekttiden