Digitalt kontrollerade odlingssystem i stadsnära industriområden

Klicka för att förstora

Stockholms Stad (näringslivsförvaltning, miljöförvaltning och stadsledningskontor) privata fastighetsägare och företagarföreningarna Högdalsgruppen och Sweheat vill genomföra pilotinstallationer av innovativa och högteknologiskt kontrollerade odlingssystem för frukt och grönsaker i stadens industriområden. Installationer i industriområden möjliggör integration av odlingssystem i industriområdenas resursflöden varvid synergier med betydande positiva miljöeffekter uppstår. Dessutom skapas potential till medborgarengagemang i industriområdena och nya arbetstillfällen som matchar nyanländas förutsättningar. Projektet är en förstudie som ska leverera en ekonomiskt och tekniskt hållbar installationsplan för minst en pilotanläggning. Projektet bidrar till stadens mål om ökad lokal försörjningsförmåga av livsmedel och ett flertal av de miljömålen för 2016-2019. Samtidigt bidrar projektet till Viable Cities resultatmål 5&7, till utfallsmålen 1, 3, 4 & 5 och särskilt till effektmålen 1, 4 & 5.

Projektledare: Irena Lundberg, Invest Stockholm
Projektpartners: Sweheat, den svenska exportföreningen för fjärrvärmeteknik, Högdalsgruppen (http://www.hogdalsgruppen.se) med ca 60 fastighetsägare och företag i Högdalens industriområde, Sweden FoodTech, den ledande arenan för unga företag och riskkapitalbolag inom livsmedelssektorn.
Total projektbudget: 450 000 SEK
Sökt bidrag: 225 000 SEK
Projekttid: 2018-06-01 – 2018-12-31
Typ av projekt:
Förstudie
Nyckelord: 
Controlled Environment Agriculture, Stadsodling, Industriområden, Foodtech, Cirkulära resursflöden, Attraktivitet och arbetstillfällen

Relaterat innehåll från projektet:

Information uppdateras löpande under projekttiden

Nyheter om projektet

Information uppdateras löpande under projekttiden