Värdeskapande med öppen data från energisystemet ectogrid™

Klicka för att förstora
Med utgångspunkt i det innovativa energigränsöverskridande systemet ectogrid™ och demonstrationsprojektet Medicon Village syftar projektet till att skapa förutsättningar för externa aktörer, som företag, föreningar, forsknings- och offentliga verksamheter, att dra nytta av data som systemet generar. På så sätt kan digitalisering och medborgarinvolvering bidra till ökad energisystemoptimering, t ex genom balansering av energislag och laster.

Detta uppnås genom att:
• Skapa tekniska förutsättningar för att tillgängliggöra ectogrid™-data
• Definiera hur värden kan skapas av externa aktörer baserat på ectogrid™-data
• Utveckla en modell för datadelning som är generiskt applicerbar för kommande ectogrid™-system.

Förväntade effekter är att datadelning ska bidra till att ytterligare stärka effektivitet, hållbarhet och skalbarhet, både nationellt och internationellt, för det ekosystem som byggs upp med ectogrid™ som bas.

Projektledare: Maria Malm Skarin, E.ON Energilösningar AB
Projektpartners: E.ON Energilösningar, Medicon Village Science Park, Lunds Kommun, Lunds Tekniska Högskola
Total projektbudget: 9 790 000
Sökt bidrag: 4 659 600
Projekttid: 2018-09-01 – 2020-09-01
Typ av projekt:
Innovationsprojekt
Nyckelord:
Datadelning, öppen innovation, ectogrid™, digitaliserad energilösning, systemintegrering.

Relaterat innehåll från projektet:

Information uppdateras löpande under projekttiden

Nyheter om projektet

Information uppdateras löpande under projekttiden

Har du några frågor? Kontakta oss!

5 + 5 =