Samverkande infrastruktur för smarta och hållbara mindre kommuner och städer

Klicka för att förstora

Begreppen smarta och hållbara städer förknippas vanligen med stora städer. Problem, utmaningar och lösningar för framtida städer handlar mycket om förutsättningar typiska för storstäder. I vår förslagna förstudie vill vi inrikta oss på särdrag för mindre kommuner; innefattande krav, förutsättningar och lösningar. Målsättningen är att bygga en konstellation för ett större projekt samt att skapa förutsättningar för detta. Dessa delar ska ingå i förstudien: Behov av och begränsningar för mindre kommuner att använda smarta lösningar, Samverkan inom och mellan kommuner vad gäller olika typer av infrastruktur, Möjligheter att bygga ut stadsnäten med trådlösa komponenter, Möjligheter att Integrera kommunikationslösningar med tjänsteplattform för att erbjuda lokala tjänster.

Projektet består av flera olika typer av aktörer; Kommuner (Herrljunga, Kungälv), Stadsnät och Kommunala energibolag (Herrljunga elektriska, Kungälv Energi, ServaNet), teknikföretaget Iioote samt forskare från KTH.

Projektledare: Björn Laumert, KTH; Jan Markendahl, KTH (bitr)
Projektpartners: Herrljunga Kommun, Kungälvs kommun, Herrljunga elektriska, Kungälv Energi, ServaNet, Iioote AB samt KTH, Energiteknik (ITM-skolan) och Kommunikationssystem (EECS-skolan)
Total projektbudget: 960 000 SEK
Sökt bidrag: 480 000 SEK
Projekttid: 2018-07-01 – 2018-12-31
Typ av projekt:
Förstudie
Nyckelord: 
Digitalisering, Hållbara små städer och kommuner, Samverkande kommunal infrastruktur, stadsnät, VA och el, Möjlighetsstudie, Roadmap.

Relaterat innehåll från projektet:

Information uppdateras löpande under projekttiden

Nyheter om projektet

Information uppdateras löpande under projekttiden