Sharing behaviour

Klicka för att förstora

 Detta projekt är en del av Sharing Cities     Sweden, ett nationellt program för   delningsekonomi i städer.

 

 

Delningsekonomin växer fram runt om i världen och har potential att kunna främja hållbara lösningar i städer. Kunskapen om de bakomliggande hindren för användare att börja dela och för delningstjänster att skala upp sina verksamheter är emellertid bristfällig. Likaså saknas det kunskap om möjligheten att göra delning mer konventionellt och normalt bland konsumenter och användare. Det här strategiska projektet har som avsikt att utveckla ett beteendeekonomiskt experiment för att testa, granska och ta fram rekommendationer för beslutsfattare för att främja städers initiativ för delningsekonomi i Sverige. Detta kommer att ske genom att utnyttja internationella insikter och samarbete med vetenskapliga experter i Spanien. Med ett starkt fokus på användare och städer ska det strategiska projektet sträva efter att öka förståelsen för kognitiva, motiv-relaterade och kontextuella faktorer som påverkar beslutsprocesser och val för delning bland människor i städer. Beteendeinterventioner (t ex via sociala normer, valinställningar, målåtagande) fokuserade på delningsinitiativ kommer att testas och analyseras. Projektet kommer utföras i en tvärvetenskaplig forskargrupp och kommer att resultera rekommendationer för policyer för förbättringar, skalning och normalisering av delning i städer i Sverige.

Projektledare: Luis Mundaca, Lund University 
Projektpartners: International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE), Lund University (ledande partner) och Chair of Environmental and Energy Economics (CEEE) vid University of Seville.
Total projektbudget: 3 800 000 SEK
Sökt bidrag: 1 800 000 SEK
Projekttid: 2019-01-01 – 2020-12-31
Typ av projekt: 
Innovationsprojekt
Nyckelord:
beteenden, livsstil, attityd, värdering, energi, delningstjänst, delningsekonomi, hållbar utveckling

 

Projektets webbplats:

https://www.sharingcities.se/investigating

Relaterat innehåll från projektet:

Information uppdateras löpande under projekttiden

Nyheter om projektet

Information uppdateras löpande under projekttiden