Sharing business models

Klicka för att förstora

 Detta projekt är en del av Sharing Cities     Sweden, ett nationellt program för   delningsekonomi i städer.

 

 

Projektet behandlar ”ekologierna för affärsmodeller”, där konceptet ekologier är en metafor av dynamiken i naturliga ekosystem. Projektet syftar till att öka förståelsen för hur nya affärsmodeller förstärker befintliga eller hur de eventuellt äventyrar dem. Projektet kommer att lägga ett empiriskt fokus på digitala plattformar. Exempel på dessa innefattar Uber, Citymapper, Zeelo, Mobike vilka sägs ha potential att förändra marknadens utveckling i förhållande till stadsutveckling. Plattformar kan ha olika affärsmodeller och det faktum att flera digitala plattformar verkar i en och samma stad möjliggör en jämförande analys för att förstå de framträdande ekologierna för affärsmodeller för delning i städer. En sådan analys kan i sin tur peka på den verkliga effekten av nya affärsmodeller och vilka kopplingar som finns mellan affärsmodeller i olika städer. Till exempel, i vilken utsträckning minskar eller ökar en affärsmodell för bildelning miljöpåverkan från persontransporter? Vårt strategiska projekt syftar specifikt till att ge en empirisk testa nya konceptuella ramverk för ”ekologier för affärsmodeller”. Projektet kommer att analysera ekologier av affärsmodeller i Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå (Sverige) och även i Manchester (Storbritannien).

Projektledare: Nancy Bocken, Lund University 
Projektpartners: Lunds Universitet IIIEE (ledande partner), University of Manchester och Sustainable Consumption Institute & Manchester Business School
Total projektbudget: 1 700 000 SEK
Sökt bidrag: 800 000 SEK
Projekttid: 2019-01-01 – 2019-12-31
Typ av projekt:
Innovationsprojekt
Nyckelord:
affärsmodeller, samarbete, entreprenörskap, delningstjänst, hållbarhet, digitala lösningar

 

Projektets webbplats:

https://www.sharingcities.se/investigating

Relaterat innehåll från projektet:

Information uppdateras löpande under projekttiden

Nyheter om projektet

Information uppdateras löpande under projekttiden