Sharing platforms

Klicka för att förstora

 Detta projekt är en del av Sharing Cities     Sweden, ett nationellt program för   delningsekonomi i städer.

 

 

Sätten vi delar håller på att ändras. Delningsekonomi är det paraplybegrepp som har kommit att symbolisera paradigmskiftet som fått oss att gå från att låna två ägg från grannen, till att dela bilresor med främlingar och hitta sovplats i en okänd stad med några knapptryck på telefonen. En motor bakom dessa nya typer av utbyten är digitala delningsplattformar.  Samtidigt som många av dessa digitala delningsplattformar har nått stora kommersiella framgångar i de större världsmetropolerna tycks de ha svårt att få samma genomslag i andra städer, och därigenom svårt att tydligt bidra till ett mer hållbart samhälle i nivå med de möjligheter som många av oss i grunden ser i dessa. Syftet med detta projekt är därför att undersöka om digitala delningsplattformar baserade mer på en användarcentrerad delningsfilosofi kan lösa mer resurscentrerade plattformars tillkortakommanden. För detta ändamål har en prototyp till en användarcentrerad delningsplattform utvecklats. Projektets mål är att öka kunskapen om design av hållbara digitala delningsplattformar samt att på längre sikt bidra till spridningen av delning som en naturlig del av en hållbar livsstil genom pilottester på denna prototyp.

Projektledare: Per Levén, Umeå University
Projektpartners: Umeå Universitet, institutionen för informatik (ledande partner), Idrottsservice Västerbotten AB, Stiftelsen Strömbäcks Folkhögskola och Svenska Försäkringsfabriken i Umeå AB.

Total projektbudget: 2 300 000 SEK
Sökt bidrag: 1 000 000 SEK
Projekttid: 2019-01-01 – 2020-12-31
Typ av projekt:
Innovationsprojekt
Nyckelord: digitala plattformar, delningsekonomi, städer, ramverk, entreprenörskap, delningstjänster, användare, informationsteknologi

Projektets webbplats:

https://www.sharingcities.se/investigating

Relaterat innehåll från projektet:

Information uppdateras löpande under projekttiden

Nyheter om projektet

Information uppdateras löpande under projekttiden