Smart Village – självförsörjande energisystem i framtiden kvarter

Klicka för att förstora

Projektkonceptet Smart Village har tagits fram ideellt för att bygga framtidens kvarter i en modern ekoenhet med hög självförsörjningsgrad ur energisynpunkt. Projektet har som mål att tvista gränserna för hur ett modernt område kan utformas och ge möjligheter till en livsstil med utsläpp nära noll samtidigt som nya förutsättningar skapas för social gemenskap. I denna ansökan vill vi undersöka och verifiera förutsättningarna för hur ett framtida bostadsområde med nära noll i energiförbrukning framgångsrikt ska kunna realiseras och där bästa klimat- och miljönytta kan integreras i befintligt energisystem. Projektgruppen är branschöverskridande där Kalmar Energi, byggföretaget I am Home, WSP och ideella Smart Village. Resultaten av studien ska kunna vägleda och inspirera dem som vill gå före regelverket och redan nu satsa på att bygga framtidens samhällen. Projektet skapar förutsättningar för att bedriva framtida banbrytande demonstrationsprojekt i nästa steg där lärdomar kan spridas.

Projektledare: Anna Thore, Energikontoret sydost
Projektpartners:Kalmar energi, I am home, Energikontor sydost, WSP, Smart Village
Total projektbudget: 860 000
Sökt bidrag: 430 000
Projekttid: 2018-06-18 – 2019-03-31
Typ av projekt:
Förstudie
Nyckelord: 
Smarta elnät, materialval, energilagring, livvstil, smart village

Projektets webbplats:

smartvillage.se

Relaterat innehåll från projektet:

Information uppdateras löpande under projekttiden

Nyheter om projektet

Information uppdateras löpande under projekttiden

Har du några frågor? Kontakta oss!

8 + 6 =