Urban DIGG Infra – Digital infrastruktur för den hållbara staden

Klicka för att förstora

Projektet kommer att samla ett konsortium av de aktörer som bygger staden, som bor i den,
förvaltar den och leverarar tjänster och den teknik som medborgarna behöver. Gruppen
arbetar här med att identifera nyckelområden och kärnfrågor. Vilka är aktörerna som
tillhandahåller framtidens accessnät? Vem är det som leverarar vad till vem, i ett alltmer
heterogent system av system? Vilka typer av tjänster efterfrågas och vilka är
affärsmodellerna? Inom vilka områden behövs det behövs mer kunskaper, och utveckling
gjord för att trygga såväl människors som sakers uppkoppling till internet och relaterade
tjänster. Målsättningen är skriva fram en lägesrapport samt en ansökan för ett
genomförande projekt med en större grupp aktörer, och i ett hybridformat som brukar kallas
Think/Do tank; en återkommande "think tank" med en större grupp och däremellan mindre
utredande aktioner som är av omvärldbevakande och experimenterande karaktär. Detta
både bidrar till samtal, samlar kunskap och kan växla upp i konkreta utföranden som på kort
sikt enkelt leds tillbaka till en större ”think tank” nästa iteration.

Projektledare: Alex Jonsson, Viable Cities
Projektpartners: KTH, RISE, IVL, Ericsson, Telenor, S:t Erik Kommunikation (Stockholms Stad),
Klipsk AB (RealEstateCore), Management Doctors AB
Total projektbudget: 1 102 015 SEK
Sökt bidrag: 925 325 SEK
Projekttid: 2018-11-15 – 2019-05-17
Typ av projekt:
Forskningsprojekt
Nyckelord:
accessnät, smarta städer, uppkoppling, sakernas internet, säkerhet, publika
nätverk, tjänster, affärsmodeller

Relaterat innehåll från projektet:

Information uppdateras löpande under projekttiden

Nyheter om projektet

Kick off för Urban DIGG Infra den 21 mars 2019