Urban ICT Arena som kvadrupelhelixmiljö för en hållbar energiomställning

Klicka för att förstora

Förstudien är en genomförbarhetsstudie som syftar till att undersöka förutsättningarna för att utveckla testbädden Urban ICTArena i Kista till en kvadrupelhelixmiljö, med fokus på kopplingen till det lokala civilsamhället. Målet med projektet är att akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle gemensamt tar sig an energiutmaningen för att påskynda omställningen till en hållbar stad. Därmed ökar möjligheterna att lösningar implementeras inom alla samhällsnivåer, ända ner till individnivå. I Kista är detta särskilt utmanande. Förutom att vara känt för sin innovationsmiljö och sitt ICT-kluster, finns stora sociala utmaningar i bostadsområdena runtomkring. Projektgruppen har en stark lokal förankring genom medborgarinitiativet Hopp i Järva, Kista Träff samt Urban ICT Arena och Stiftelsen Electrum som också äger det icke-vinstdrivande bolaget Kista Science City AB. Medverkar gör även bostadsutvecklaren SSM Holding AB. Arbetet leds av konsultbolaget Sharing Capabilities AB.

Projektledare: Marcus Anneroth, Kista Science City AB
Projektpartners: Kista Science City AB, SSM Holdning AB, Kista Träff, Hopp i Järva, Sharing Capabilities AB
Total projektbudget: 800 000
Sökt bidrag: 400 000
Projekttid: 2018-08-13 – 2018-12-14
Typ av projekt:
Förstudie
Nyckelord: 
Urban ICT Arena, testbädd, kvadrupelhelix, medborgardialog, energi, civilsamhället, Kista.

Relaterat innehåll från projektet:

Information uppdateras löpande under projekttiden

Nyheter om projektet

Information uppdateras löpande under projekttiden

Har du några frågor? Kontakta oss!

2 + 1 =