För dig i projekt

För att underlätta för dig som arbetar inom projekt som fått finansiering inom ramen för Viable Cities har vi här samlat information som är till hjälp i arbetet. Denna information uppdateras efterhand.

Projekt inom programmet behöver lämna in följande rapporter och planer

Projektets finansiering hanteras av Energimyndigheten, med untantag för ett fåtal projekt som finansierats via Vinnova. Programkontoret på Viable Cities samarbetar nära med Energimyndigheten för att rapportering och projekt ska fungera så bra som möjligt.

Under projektets gång ska rapporter lämnas in till Energimyndigheten och rapportering sker även till programkontoret enligt instruktioner vid respektive rapporteringstillfälle.

Mer information om rapportering till Energimyndigheten finns här. I det beslut som projektet fått om beviljad finansiering anges datum för respektive rapporteringstillfälle. Påminnelser om dessa skickas även till projektledare.

Vid projektets start

När projektet meddelats beslut om beviljad finansiering ska den villkorsbilaga som sänts ut med beslutet lämnas in till Energimyndigheten. Denna villkorsbilaga ska vara undertecknad av projektledare och behörig firmateckare för den organisation som är koordinerande part i projektet.

Det är också viktigt att noggrant läsa Energimyndighetens regler gör stödberättigade kostnader och statligt stöd.

Vid projektets start tar projektet lämpligen fram en enkel kommunikationsplan. Längst ner på denna sida finns flera mallar, verktyg som underlättar kommunikation. En vägledning för att ta fram en kommunikationsplan finns nedan. Kommunikationsplanen skickas till programkontoret: asa.minoz@viablecites.com.

Årligen under projekttiden

En lägesrapport och en ekonomisk redovisning skickas till Energimyndigheten via e-kanalen.

Direktlänkar till Energimyndighetens mallar för rapporteringsdokumenten hittar du här:

Ytterligare rapportering från projektet direkt till programkontoret kommer att vara aktuell. Mer information om detta meddelas senare i god tid innan rapporteringstillfället.

Vid projektets slut

En slutrapport och en ekonomisk slutredovisning skickas till Energimyndigheten. Slutrapporten lämnas in tillsammans med en administrativ bilaga. Samtliga dokument skickas in via e-kanalen.

Direktlänkar till Energimyndighetens mallar för rapporteringsdokumenten hittar du här:

Senaste nyheter från Viable Cities

Är du Viable Cities nya kommunikatör?

Är du Viable Cities nya kommunikatör?

Vi behöver nu en teamspelare till programkontoret på KTH Campus som kan agera såväl strategiskt som snabbt och effektivt. Tjänsten är en visstidsanställning på två år. Ansökan sker genom  KTH:s rekryteringssystem. Sista ansökningsdag är den 10 januari 2020. Läs mer...

läs mer
Ny forskningsantologi om innovation och stadsutveckling

Ny forskningsantologi om innovation och stadsutveckling

En ny forskningsantologi om innovation och stadsutveckling med stöd från Mistra Urban Futures, RISE samt Vinnova. Redaktörer för antologin är forskarna Jessica Algehed, Erica Eneqvist, Christian Jensen och Jenny Lööf. Boken har sin utgångspunkt i innovationsprocesser...

läs mer

Har du några frågor? Kontakta oss!

15 + 2 =