Umeå

Första utlysningen Energi- och klimatomställning för livskraftiga städer

16 november

Tack!

Stort tack till er alla som deltog i informationsmötet i Umeå, om Viable Cities första utlysning Energi- och klimatomställning för livskraftiga städer!

Presentationsmötet som hölls i Stockholm filmades och det finns möjlighet att titta på det igen här. Presentationen finns på både svenska och engelska.

I anslutning till Viable Cities informationsmötet presenterade Energimyndigheten utlysningen Making Cities Work från JPI Urban Europe. Mer information om utlysningen kan ni hitta här eller på Energimyndighetens hemsida.

Tillsammans med Energimyndigheten uppmanar vi er att formulera projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden och som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till ett resurseffektivt och fossilfritt samhälle.

Om Viable Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram som stödjer forskning och innovation inom området smarta hållbara städer. Viable Cities utlyser nu 42 miljoner kronor som ett led i arbetet att uppnå svenska energi- och klimatmål och stärka förutsättningarna för en hållbar tillväxt.

I denna utlysning välkomnas förslag till projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden och som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till ett resurseffektivt och fossilfritt samhälle

Frågor eller funderingar?

Kontakta oss på application@viablecities.com

Aktörer på mötet?

Vi gjorde en undersökning där vi frågade vilka aktörer som var representerade i lokalen. Här är resultatet!

  • Industri 0% 0%
  • Universitet/Högskola 39% 39%
  • Forskningsinstitut 17% 17%
  • Offentlig aktör 28% 28%
  • Ideell förening 0% 0%
  • Branschorganisation 11% 11%
  • Ett medborgarinitiativ 6% 6%

Presentationer

Här kan du ladda ned presentationer från informationsmötet.

Bilder från dagen

Stort tack till alla som kom till Viable Cities utlysningsmöte i Umeå!

Anmäl ditt deltagande här!

Stockholm

Viable Cities
Teknikringen 10B, KTH

Direktsändning

 

Via webben