Internationella utlysningar

Här publicerar vi information om internationella utlysningar.

 

Ny utlysning, Making Cities Work, från JPI Urban Europe

Utlysningen Making Cities Work söker utmanande innovationsprojekt för europeiska städer och kommuner som har potential att leda till kommersiellt framgångsrika tjänster och produkter. Man vill ha internationella samarbeten mellan kommuner, näringsliv, forskare, civilsamhälle och andra intressenter.

Läs mer om utlysningen på www.jpi-urbaneurope.eu eller ladda ner broschyren här.

JPI Urban Europe – NSFC China in Sustainable Urbanisation

Energimyndigheten utlyser 10 miljoner kronor inom det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet JPI Urban Europe. Utlysningen tillämpar en ettstegsprocess där det först lämnas in en intresseanmälan. Den ska lämnas senast 12 april 2018 klockan 14:00. Läs mer här. 


JPI Urban Europe

Joint Programming Initiative Urban Europe skapades 2010 för att utveckla ett europeiskt forsknings- och innovationscentrum för stadsfrågor och skapa europeiska lösningar genom samordnad forskning. Syftet är att skapa attraktiva, hållbara och ekonomiskt lönsamma städer och kommuner för medborgare och samhälle.