Nationella utlysningar

Här publicerar vi information om nationella utlysningar.

Utlysning, Sök stöd för avancerad teknik i stadsutveckling.

Avancerad miljöteknik behövs i utvecklingen av städerna. Därför utlyser Naturvårdsverket stöd om totalt 68 miljoner kronor 2016–2019 till stadsinnovationer för att använda spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsutveckling. 

Vårens utlysning 2018 är öppen 1 februari–28 februari ochomfattar upp mot 17 miljoner. Stöd kan sökas för projektering, förstudier och planering som ökar användningen av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöer.

Stödet är en del av regeringens satsning på klimatåtgärder och knyter även an till regeringens samverkansprogram Smarta städer.

Mer om utlysningen och ansökningsblankett hittar du här:
www.naturvardsverket.se/stadsinnovationer