Nationella utlysningar

Här publicerar vi information om nationella utlysningar.

 

Utlysning: Sök stöd för avancerad teknik i stadsutveckling.

Avancerad miljöteknik behövs i utvecklingen av städerna. Därför utlyser Naturvårdsverket stöd om totalt 68 miljoner kronor 2016–2019 till stadsinnovationer för att använda spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsutveckling.

Vårens utlysning 2018 är öppen 1 februari–28 februari och omfattar upp mot 17 miljoner. Stöd kan sökas för projektering, förstudier och planering som ökar användningen av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöer. Stödet är en del av regeringens satsning på klimatåtgärder och knyter även an till regeringens samverkansprogram Smarta städer.

Mer om utlysningen och ansökningsblankett hittar du här.

Utlysning: Incitament, affärsmodeller och risker

Smart Built Environment utlyser medel för projekt som handlar om incitament, affärsmodeller och risker för digitaliseringen av samhällsbyggandet. Projekten kan exempelvis handla om nya processer, roller, mervärden och värdekedjor som följer av digitaliseringen och har drygt åtta miljoner kronor i potten. Bidrag kan exempelvis sökas för mindre studier som tar sig an en del av värdekedja, större studier som analyserar behov av strukturella förändringar och analyser av aktuella eller möjliga nya affärsmodeller. Sista ansökningsdag är den 3 maj.
Läs mer om utlysningen och ansök här.