Projektportfölj

Inom Viable Cities genomförs två typer av projekt. Dels forsknings- och innovationprojekt som finansieras genom de utlysningar som vi genomför. Dels strategiska projekt som syftar till att bygga inriktningen och den strategiska helheten i programmet. Här hittar du information om de projekt just nu pågår under dessa två kategorier.