Entreprenörskap

Genom detta strategiska projekt ska Viable Cities gynna hållbar tillväxt genom att analysera och föreslå återgärder som stärka innovationsekosystem för smarta hållbara städer i Sverige. Alla typer av aktörer har en viktig roll att spela i innovationsekosystemet till exempel kommuner som problemägare, invånare med sina behov, entreprenörer med kreativitet och affärsdriv, start-upp bolag och små och medelstora företag med sina disruptiva lösningar, stora företag med sina marknadspositioner, universitet och högskoler och institut med expertis och innovationsinfrastruktur och så vidare. Detta strategiska projekt handlar om att samla aktörerna inom och utfanför programmet (inklusive andra stödorganisationer och initiativ) och fostrar samarbete och samverkan för ökat entreprenörskap och tillväxt. Projektet pågår under 2018 och banar väg för prioriterade satsningar kommande år.

Aktiviteter

Följande aktiviteter genomförs under 2018:

  • Kartlägga och analysera innovationsekosystemen för smarta hållbara städer i Sverige
  • Identifiera de primära möjligheter, utmaningar och behov vad gäller entreprenörskap och tillväxt inom området samt definierar Viable Cities och medlemmarnas roller
  • Påbörja förstudier kring prioriterade insatser t.ex. innovationskluster, matchmaking funktion, stöd till entreprenöriella idéer etc.

Projektet drivs av en kärntrupp som kombinerar ”desktop research” med intervjustudier, workshops och analysarbete.

 Projektledare: Jason Nielsen, Viable Cities

Relaterat innehåll från projektet:

Information uppdateras löpande under projekttiden

Nyheter om projektet

Information uppdateras löpande under projekttiden

Har du några frågor? Kontakta oss!

6 + 9 =