Internationalisering

Det strategiska projektet internationaliserings syfte är att öka möjligheterna för internationalisering bland svenska aktörer inom smarta hållbara städer för att stärka innovationskraft och tillväxtmöjligheter. Internationalisering ses som en dubbelriktad process där Sverige ska nyttja möjligheterna både till export av svenska lösningar och kunskaper, och möjligheter till samverkan, import av idéer, kunskap, talanger, investeringar och lösningar för framtidens städer. I första steget löper projektet till slutet av 2018, men fortsättning planeras.

Aktiviteter 2018

Följande frågor är i fokus 2018

  • Kartläggning av svenska aktörers behov och prioriteringar gällande internationalisering.
  • Kartläggning av intressanta internationella initiativ, städer, aktörer och samverkansmöjligheter.
  • Kartläggning av behov och prioriteringar för omvärldsbevakning av den internationella utvecklingen.
  • Börja etablera relationer med intressanta internationella aktörer.
  • Ta fram ett förslag till prioriteringar gällande omvärldsbevakning och internationaliseringsinsatser för kommande år.

Kartläggningar och förslag tas fram baserat på analyser av material, intervjuer, workshops och besök internationellt. En separat grupp har bildats för projektet.

 

Projektledare: Mikael Edelstam, Miljöstrategi AB

 

Relaterat innehåll från projektet:

Information uppdateras löpande under projekttiden

Nyheter om projektet

Information uppdateras löpande under projekttiden

Har du några frågor? Kontakta oss!

2 + 2 =