Knowledge Sharing

Detta strategiska projekt kommer att löpa från 2018 to 2029. Syftet är att odla en pulserande arena och en lärande gemenskap som möjliggör en innovationsförmåga i världsklass för städer och andra aktörer inom Viable Cities. Detta ställer krav på en interaktiv process för lärande och kunskapsutbyte. Projektet ska utveckla en dynamisk och interdisciplinär kultur av samskapande som kritiskt och kreativt snabbar på samhällsförändring. I hjärtat av denna satsning ligger att skapa ‘Viable Cities Vibrant Arena’.

Aktiviteter 2018

Som första steg i projektet kommer följande aktiviteter att genomföras:

  • Etablera ett nätverk av exporter
  • Kartlägga bästa praktiker internationellt inom Viable Cities fokusområden
  • Visualisera Viable Cities projektportfölj

Ett antal workshops kommer att genomföras och en rapport av kartläggningen tas fram. Viable Cities utvecklingsgrupp har en central roll i arbetet i detta projekt och utvecklingslagarna kommer att arbeta med både etablering av expertnätverk och den internationella kartläggningen. Arbetet med Visualisering sker i en särskild arbetsgrupp som bland annat involverar KTHs Visualiseringscenter.

Projektledare: Charlie Gullström, Viable Cities

Relaterat innehåll från projektet:

Information uppdateras löpande under projekttiden

Nyheter om projektet

Information uppdateras löpande under projekttiden

Har du några frågor? Kontakta oss!

1 + 2 =