Utlysningen stängde 30/8 – 2019

Fjärde utlysningen:

Klimatneutrala städer – snabbare tillsammans!

I utlysningen Klimatneutrala städer – snabbare tillsammans! välkomnas projektförslag som fokuserar på städer som vill påskynda omställningen för att bli livskraftiga och klimatneutrala redan år 2030.  Projektkonsortier ska kraftsamla kring innovativa lösningar och ny kunskap som kan bidra till att accelerera omställning till klimatneutrala städer på ett sätt som bidrar till ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Vilka utlysningen riktar sig till

Utlysningen riktar sig till näringsliv, forskningsinstitut, akademi, offentliga aktörer och idéburen verksamhet (civilsamhällesorganisationer). Minst tre parter ska stå bakom varje ansökan. Det kan till exempel handla om ett gränsöverskridande samarbete mellan en ideell förening, en stad och ett kommersiellt företag. Det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Utlysningen välkomnar förslag till projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden och som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till klimatneutrala städer. Både digitalisering och medborgarengagemang ska nyttjas i projektet som möjliggörare och drivkrafter för att accelerera omställningen.

Här ansöker du

Utlysningen genomförs gemensamt av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Det är Energimyndigheten som tar emot ansökningarna och som beslutar, preliminärt senast i november 2019, om vilka projekt som beviljas. Klicka på knappen nedan för att komma till Energimyndighetens webbplats där du hittar den fullständiga utlysningstexten och formella krav och andra detaljer. Observera! Det är mycket viktigt att lämna in en korrekt och fullständig ansökan, inklusive den publika bilaga som efterfrågas.

Fokus- & temaområden

Arbetet behöver utgå från ett holistiskt förhållningssätt till hållbar stadsutveckling, med fördel kopplat till FNs hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals). Utlysningen är avsedd för projektansökningar i skärningspunkten mellan Viable Cities fokusområden och temaområden. Projekten ska beröra minst två av följande fyra fokusområden:

minst två fokusområden

  • Livsstil och konsumtion
  • Planering och byggd miljö
  • Mobilitet och tillgänglighet
  • Integrerad infrastruktur

och minst ett av de fem temaområdena:

  • Testbäddar och Living Labs
  • Innovation och entreprenörskap
  • Finansierings- och affärsmodeller
  • Styrning
  • Intelligens, cybersäkerhet och etik
Vill du sätta egna pins och se hur andra har valt i matrisen? Klicka här! 

Viktiga datum

Ansök senast
30 augusti 2019

Beslut meddelas prel i november 2019

Projektstart tidigast
15 nov 2019

Senast datum för projektslut
31 oktober 2022

 

Frågor och svar / konsultationstillfällen

Vi kommer löpande redovisa frågor och svar gällande denna utlysning här. För konsortier som förbereder en ansökan erbjuder programkontoret konsultationstillfällen och matchmaking så långt möjligt. Om detta är intressant, kontakta patrik.ryden@viablecities.com.

Kontakt

Läs informationen om utlysningen på Energimyndighetens hemsida nogrannt. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan:  

Patrik Rydén: patrik.ryden@viablecities.com

Frågor om utlysningen ställs till: application@viablecities.com

Kontaktperson hos Energimyndigheten angående ansöknings- och bedömningsprocessen samt juridiska frågor:

Emina Pasic emina.pasic@energimyndigheten.se

Underlag från informationsmöte 21 maj 2019

Ett informationsmöte om utlysningen i form av ett webbinarium genomfördes den 21 maj 2019. Information från webbinarium kan du ta del av nedan

Se webbinariet i sin helhet

Informationsmötet ägde rum den 21 maj. Klicka på länken nedan för att se filmen.

Presentation

IInformationsmötet ägde rum den 21 maj. Klicka på länken nedan för att ladda ner presentationen.