Utlysningen stängde 31/1 – 2018

Första utlysningen:

Energi- och klimatomställning för livskraftiga städer

Utlysningen Energi- och klimatomställning för livskraftiga städer välkomnar projektförslag som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden och som använder digitalisering och medborgarengagemang för att snabbare nå ett resurseffektivt och fossilfritt samhälle. Vi söker banbrytande projekt som gör skillnad, i nya spännande konstellationer av aktörer.

Vem riktar utlysningen sig till?

Utlysningen riktar sig till näringsliv, forskningsinstitut, akademi, offentliga aktörer, ideella föreningar, branschorganisationer och enskilda firmor. Minst tre parter ska stå bakom varje ansökan. Det kan till exempel handla om ett gränsöverskridande samarbete mellan en ideell förening, en stad och ett kommersiellt företag. Det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Viable Cities utlyser cirka 42 miljoner kronor. I denna utlysning välkomnas förslag till projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden och som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till ett resurseffektivt och fossilfritt samhälle.

Här ansöker du

Utlysningen genomförs gemensamt av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Det är Energimyndigheten som tar emot ansökningarna och som beslutar, preliminärt i början av juni, om vilka projekt som beviljas. Här finns den fullständiga utlysningstexten med formella krav och andra detaljer.

Fokus- & temaområden

Utlysningen är avsedd för projektansökningar i skärningspunkten mellan Viable Cities fokusområden och temaområden. Projekten ska beröra minst två av följande fyra fokusområden:

 • Livsstil och konsumtion
 • Planering och byggd miljö
 • Mobilitet och tillgänglighet
 • Integrerad infrastruktur

och minst ett av de fem temaområdena:

 • Testbäddar och Living Labs
 • Innovation och entreprenörskap
 • Finansierings- och affärsmodeller
 • Styrning
 • Intelligens, cybersäkerhet och etik

Vill du sätta egna pins och se hur andra har valt i matrisen? Klicka här! 

Projektformer

Utlysningen erbjuder möjlighet till finansiering av fyra projektformer. En av följande ska väljas:

 • Förstudier, stödbelopp 200 000 – 500 000 kr
 • Forskningsprojekt, stödbelopp 2 000 000 – 4 500 000 kr
 • Innovationsprojekt, 500 000 – 5 000 000 kr
 • Demonstrationsprojekt, 500 000 – 5 000 000 kr

Projekt som beviljas stöd ska starta mellan 2018-06-01 och 2018-09-30 och kan som längst pågå till 2021-12-31.

Informationsmöten om utlysningen

Göteborg

8 november

Malmö

10 november

Umeå

16 november

Stockholm

24 oktober

Vill du ha vårt nyhetsbrev?