Utvecklingsgrupp

Utvecklingsgruppen har en central roll i programmet Viable Cities. Den består av nio utvecklingsledare och en arbetsgrupp som motsvarar Viable Cities fokus- och temaområden och bistår programledningen med expertkompetens och omvärlds- och framtidsintiktade analyser. Utvecklingsgruppen leds av programchefen och utvecklingsledarna utses av programledningen. De bidrar i sin roll till de  övergripande målen för programmet som helhet genom de aktiviteter som formas i arbetet.
Namn Organisation Utvecklingsledare för
Annika Nordlund Umeå Universitet Livsstil och konsumtion
Kristina Mjörnell RISE Research Institutes of Sweden Planering och byggd miljö
Mikael Nybacka KTH Royal Institute of Technology Mobilitet
Rekrytering pågår Integrerad Infrastruktur
Peter Kisch Lunds Kommun Testbäddar och Living Labs
Fredrik Berglund Chalmers University of Technology Innovation och entreprenörskap
Mikael Edelstam Miljöstrategi E&J AB Finansierings- och affärsmodeller
Rekrytering pågår Lunds Universitet Styrning
Claus Popp Larsen RISE Research Institutes of Sweden Intelligens, cybersäkerhet och etik
För frågor och ytterligare information, kontakta Charlie Gullström, Forskningsstrateg i Programledningen.