Vision

Programmets vision är:

Sverige inspirerar till och har en ledande roll i energi- och klimatomställningen genom smarta och hållbara städer.

Ambitionen är att stärka Sveriges roll inom utvecklingen av smarta hållbara städer genom att bygga på landets styrkor inom forskning, innovation och entreprenörskap. Programmet ska driva utvecklingen och ha en ledande position och avser att samarbeta med andra ledande länder och städer för att vara ett nav och etablera ett globalt nätverk för smarta hållbara städer.

Läs mer

Om Viable Cities

Viable Cities Effektlogik