Workshop | 12 – 13 april

Det behövs en snabb omställning för att världen ska klara åtagandena för klimatet enligt Parisavtalet. Utsläppen behöver stabiliseras senast 2020 och sedan halveras varje decennium. En möjlighet för att åstadkomma en mycket snabb förändring är en kombination av exponentiella lösningar/skalning parat med kraftfulla policyåtgärder och beteendeförändringar. Det är också viktigt att snabb transformation levererar samhällsnytta utöver klimatnytta för att göra den attraktiv – detta kan vara svårt att kvantifiera men är en diskussion vi vill föra parallellt.

Workshopen kartlägger hur en exponentiell omställning i städer kan se ut med start inom sektorerna mobilitet/transport, byggnader, och integrerade och öppna system som knyter ihop sektorer, baserat på världsledande exempel. Fokus är på lösningar som kan genomföras och få genomslag upp till år 2030.

Resultaten från workshopen ska skapa en Exponential Roadmap Report som kommer att presenteras på Global Climate Action Summit i Kalifornien i september.

Workshopen arrangeras i samarbete mellan Future Earth, Ericsson, Stockholm Resilience Centre, UK Science&Innovation Network (Storbrittannien), Inno4SD/TSO (Nederländerna) och WWF.

Datum: 12 – 13 april 2018
Plats: Torshamnsgatan 21, Kista, Stockholm