Läs Viable Cities årsrapport för den första programperioden mellan september 2017 till december 2018.  I rapporten kan du ta del av beskrivning av verksamheten över hela den första perioden av programmet.