Om Viable Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram och har som främsta mål att bidra till forskning och innovation inom området smarta städer – som ett led i arbetet att uppnå svenska energi- och klimatmål och stärka förutsättningarna för en långsiktigt hållbar tillväxt globalt. Viable Cities verkar för att kommunikationsteknik och digitalisering ska utgöra starkt bidragande faktorer för att påskynda omställningen till hållbara energilösningar. Programmet samlar akademi, näringsliv, städer och civilsamhälle i ett partnerskap som tvärvetenskapligt genomsyrar nya innovativa samverkansformer.

Denna Brand Manual har tagits fram för att partners, projektledare och olika intressenter som medverkar i Viable Cities verksamhet ska kunna kommunicera programmets aktiviteter och resultat på ett konsekvent sätt. Här beskrivs de gemensamma verktyg som alla medverkande förväntas använda sig av när programmet presenteras i olika sammanhang, till exempel när du ska hålla föredrag, sammanfatta ett projektresultat, skriva en artikel, twittra eller på andra sätt kommunicera vår verksamhet.

För att underlätta kommer vi inom kort att tillgängliggöra alla aktuella mallar och styrdokument som rör programmet och som vi hänvisar till lätt tillgängligt. Ambitionen är även att etablera mer tydlig närvaro för Viable Cities på sociala medier, företrädesvis via LinkedIn och Twitter. Vi får stöd vad gäller programmets strategiska kommunikation av vår kommunikationsstrateg Åsa Minoz.

Jag hoppas att du som partner i Viable Cities får god hjälp av de mallar och stöd som framtagits och att vi tillsammans ska bygga upp ett starkt varumärke för Viable Cities. För eventuella frågor som rör vår grafiska form och kommunikation tveka inte att kontakta i första hand Åsa Minoz.

April 2018

Olga Kordas, Programdirektör Viable Cities

Namnet Viable Cities

Viable Cities – städer som klarar av att möta framtidens krav. Med människan i centrum och där hon kan leva, arbeta och trivas. Där näringslivet frodas och presterar, politiken styr mot långsiktiga mål och det finns utbildningar och institutioner som utvecklar individ och samhälle.

 

Viable betyder livsduglig, livskraftig, genomförbar. Går man till den biologiska betydelsen handlar viable om något som har förmågan att överleva, särskilt under miljömässigt utsatta förhållanden. Och det är precis vad Viable Cities handlar om; att skapa ett gott liv för alla i våra städer inom planetens gränser.

 

Med Smart, sustainable and attractive vill vi visa på hur nya smarta digitala lösningar är vårt redskap för att göra städer attraktiva för dess invånare på ett hållbart sätt.

Brand Manual

Varför en Brand Manual? Om vikten av tydlig kommunikation och ett gemensamt konsekvent uttryck

Det är angeläget att vi fångar de tillfällen som ges att öka kännedom och synlighet för varumärket Viable Cities i olika projekt och aktiviteter. Då är det viktigt att vi använder samma verktyg så att vi skickar ut samma signaler oavsett vem av oss som kommunicerar.

Viable Cities Brand Manual innehåller olika mallar och tips om hur vi gör. Det kan till exempel vara när en projektledare har fotograferat en prototyp, eller kanske vill redovisa ett seminarium på sociala medier som Instagram och Facebook. Manualen kommer att utvecklas över tid.

Tanken är att på ett enkelt lättfattligt sätt få konkreta tips och råd om hur vi arbetar med vårt namn och varumärke.

På hemsidan kommer vi att samla information och nyheter som är relevanta för våra projekt och partners. Webbplatsen uppdateras löpande av programkontoret. Har du tips och idéer om innehåll tar vi gärna emot dessa.

Presentationsmaterial

Här har vi samlat exempel på material och mallar som finns tillgängliga. Vi kommer att löpande komplettera med fler exempel för information och inspiration.

PowerPoint

En presentation av Viable Cities som är bra att ha som utgångspunkt när du tar fram en egen Powerpoint-presentation.

Word-mall

Här är en enkel Word-mall som du kan använda för att kommunicera om Viable Cities.

Rollups

Vi har tagit fram rollups som du ser här bredvid. De finns på programkontoret, hör av dig om du vill använda dem.

Finansierande myndigheter

Det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities drivs med stöd från Energimyndigheten, VINNOVA och Formas inom ramen för myndigheternas satsning på strategiska innovationsområden. När vi kommunicerar externt ska vi ha med deras logotyper som avsändare. Du hittar dem här nedan.

Logotyp

Vår logotyp är den visuella symbolen för vår verksamhet, som vi försöker vara varsamma om och använda på ett konsekvent, genomtänkt sätt.

Vår logotyp finns i två varianter: Dels en svart version som är den vi oftast använder, men också en vit, s k negativ version som används mot mörkare bakgrunder. Vår tagline Smart, sustainable and attractive ingår i logotypen när du laddar hem den så att du alltid får rätt proportioner dem emellan. Vi vill att vår logo ska synas tydligt, därför vill vi hålla en yta som motsvarar höjden på de små bokstäverna ren, utan annat innehåll, se exempel. Logotyperna finns också i två olika format. Dels .eps som är det som används i trycksaker, dels .png som används på webben och i till exempel Word och Powerpoint. Du laddar ner en komprimerad fil med alla logotyper nedan.

Typografi

Typsnitten vi valt för Viable Cities heter Pridi och Open Sans. De används främst i extern kommunikation som visitkort och andra fysiska enheter.

Pridi

Som rubriktypsnitt har vi valt Pridi. Pridi är en antikva och finns endast i en vikt enligt exempel nedan.

Open Sans

För övrig text som inte är huvudrubriker använder vi Open Sans, en så kallad grotesk som är tydlig även i små storlekar, se nedan.

Open Sans finns i fem vikter: Light, Regular, SemiBold, Bold och ExtraBlack, se nedan.

Profilfärger

Vår huvudfärg, som du också ser i “pricken” i vår logo är PMS 3145. Vi har även tagit fram fyra kompletterande färger som på ett fint sätt harmonierar med vår huvudfärg och ger större flexibilitet, se nedan.

Kommunicera hållbart

Viable Cities vill undvika att använda trycksaker i onödan och så mycket som möjligt använder vi digitala kanaler för att kommunicera. I vissa sammanhang är det dock självklart att kunna ta fram varumärkesstärkande produkter, och även använda de effektivaste kanalerna för att få ut vårt budskap, beroende på vilken målgrupp vi vill kommunicera med.

Goda exempel

Här kommer vi så småningom lägga upp exempel på kommunikation på webben/LinkedIn/Twitter/Instagram osv där Viable Cities används på ett bra sätt.