Strategy Day 11 april 2019

Strategy Day 11 april 2019

Strategy Day 11 April 2019 MISSION: Climate neutral cities 2030 During the last year the programme’s focus has been sharpened and clarified and now has a strong focus on what we call our MISSION: Climate neutral cities in 2030. This was also this focus that...
European Viable Cities Day december 2018

European Viable Cities Day december 2018

I samarbete med Europeiska kommissionens representation i Sverige arrangerade Viable Cities European Viable Cities Day den 11 december i anslutning till nobeldagen. Temat var Research and innovation for Carbon Neutral Cities. Rundabordssamtal genomfördes med Jean-Eric...
Programkonferens och informationmöte 5 november

Programkonferens och informationmöte 5 november

Vi har nu den 5 november haft vår första programkonferens i Stockholm. Konferensen fokuserade på den portfölj av projekt som finns inom Viable Cities och gav bland annat möjlighet till erfarenhetsutbyte och identifiering av synergier. Samma dag, på eftermiddagen, hade...
Summering av Viable Cities Almedalsvecka 2018

Summering av Viable Cities Almedalsvecka 2018

Almedalsveckan i Visby 2018 samlade över 45 000 unika besökare och under veckan ägde över 4300 seminarier och andra event rum. Av veckans event berörde 55 explicit ämnet hållbara städer och 611 berörde digitalisering. – En intensiv och inspirerande vecka där...
Informationsmöte om den andra utlysningen

Informationsmöte om den andra utlysningen

Informationsmöte Andra utlysningen Demonstration för livskraftiga städer 18 juni 2018 Tack! Stort tack till er alla som deltog i informationsmötet  om Viable Cities andra utlysning Demonstration för livskraftiga städer! Presentationsmötet som hölls i Stockholm,...