Drygt 75 personer samlandes för att summera Almedalsveckans diskussioner om hållbara städer på Teaterskeppet. Arrangörer var Sustainable Innovation, Viable Cities och IQ Samhällsbyggnad tillsammans med Riksbyggen, SABO, ÅF och White Arkitekter. Intresset var stort och kön utanför Teaterskeppet ringlade lång.

De sju experterna, som även var bordsvärdar, inledde med att ge sina reflektioner över vad de hört under veckan. Thomas Sundén från Sustainable Innovation lyfte att hållbara städer nu sätts in i ett sammanhang där flera olika aspekter diskuteras samtidigt, till exempel energi, livscykelperspektiv och inte minst social hållbarhet. Eva Schelin från IQ Samhällsbyggnads spaning handlade bland annat om att hållbarhetsbegreppet kräver en fördjupning och att vi måste definiera vad vi menar och koppla det till målen i Agenda 2030. Olga Kordas från Viable Cities bjöd på tre perspektiv som diskuteras på flera seminarier: Digitalisering/teknik som möjliggörare, medborgarengagemang och att koppla ihop beteenden med tekniken.

Andra spaningar som kom upp var att digitalisering är det nya ”hållbarhet”, hållbarhet är nu en del av affären och behovet av samverkan samt att ta in ungdomar i diskussionen om hållbara städer.

Under lunchen diskuterade respektive bord sina spaningar och många olika perspektiv kom upp, bland annat vattenfrågan, social hållbarhet, AI, avsaknaden av en social bostadspolitik och digitalisering. Avslutningsvis summerade bordsvärdarna vad som sagts under lunchdiskussionen.

Olga Kordas avslutade med uppmaningen att ta tillfället i akt och använda Almedalen 2019 till ett living lab för smarta hållbara städer och social innovation.

Experter och bordsvärdar var:

  • Therese Berg, hållbarhetschef, Riksbyggen
  • Olga Kordas, programchef, Viable Cities
  • Eva Schelin, vd, IQ Samhällsbyggnad
  • Anders Nordstrand, vd, SABO
  • Thomas Sundén, vd, Sustainable Innovation
  • Helena Paulsson, head of urban development, ÅF
  • Niklas Svensson, marknadsfokus- och utvecklingsansvarig hållbar stadsplanering, White arkitekter

 

Text: Helena Gibson-Ek, IQ Samhällsbyggnad