Utlysningen stängde 28/3 – 2019

Tredje utlysningen:

Klimatneutrala städer 2030

I utlysningen Klimatneutrala städer 2030 välkomnas projektförslag som fokuserar på städer som vill påskynda omställningen för att bli livskraftiga och klimatneutrala redan år 2030.  Projektkonsortier ska kraftsamla kring omställningsprocessen och nyttja digitalisering och medborgarengagemang som möjliggörare.

Vilka utlysningen riktar sig till

Utlysningen riktar sig till konsortier som leds av städer som arbetar långsiktigt och strategiskt för att uppnå klimatneutralitet.[1]

Minst tre parter ska stå bakom varje ansökan. Dessa kan vara t.ex. företag, universitet, högskolor, offentliga aktörer, idéburna organisationer och branschorganisationer. Huvudsökanden ska vara en stad/kommun och minst en part ska vara universitet, högskola eller forskningsinstitut.

[1] Begreppet klimatneutral innebär att staden/stadsdelen verkar på ett sätt som inte producerar något nettotillskott av växthusgaser. Beskrivning finns även under avsnitt “7. Vad innebär klimatneutrala städer?” i den fullständiga utlysningstexten.

 

Här ansöker du

Utlysningen genomförs gemensamt av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Det är Energimyndigheten som tar emot ansökningarna och som beslutar, preliminärt senast i augusti 2019, om vilka projekt som beviljas. Klicka på knappen nedan för att komma till Energimyndighetens webbplats där du hittar den fullständiga utlysningstexten och formella krav och andra detaljer. Observera! Det är mycket viktigt att lämna in en korrekt och fullständig ansökan, inklusive den publika bilaga som efterfrågas.

Fokus- & temaområden

Arbetet behöver utgå från ett holistiskt förhållningssätt till hållbar stadsutveckling, med fördel kopplat till FNs hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals). Utifrån stadens specifika förutsättningar och prioriteringar kan handlingsplanen inriktas på minst två av följande fyra fokusområden: (Livsstil och konsumtion; Planering och byggd miljö; Mobilitet och tillgänglighet; Integrerad infrastruktur) och minst ett av fem temaområden (Testbäddar och Living Labs; Innovation och entreprenörskap; Modeller för finansiering och affärsutveckling; Styrning; Intelligens, cybersäkerhet och etik). Markera skärningspunkterna mellan utvalda fokusområden och temaområden i Viable Cities matris nedan minst två fokusområden och minst ett temaområde krävs.

minst två fokusområden

  • Livsstil och konsumtion
  • Planering och byggd miljö
  • Mobilitet och tillgänglighet
  • Integrerad infrastruktur

och minst ett av de fem temaområdena:

  • Testbäddar och Living Labs
  • Innovation och entreprenörskap
  • Finansierings- och affärsmodeller
  • Styrning
  • Intelligens, cybersäkerhet och etik

Vill du sätta egna pins och se hur andra har valt i matrisen? Klicka här! 

Viktiga datum

Informationsmöten
5, 7, 8 och 9 nov 2018

Ansök senast
28 mar 2019

Beslut meddelas
prel. 15 aug 2019

Projektstart mellan
1 sep 2019 – 1 okt 2019

Senast datum för projektslut
31 sep 2021

 

 

Frågor och svar / konsultationstillfällen

Vi kommer löpande redovisa frågor och svar gällande denna utlysning här.

För konsortier som förbereder en ansökan erbjuder programkontoret konsultationstillfällen efter årsskiftet. För att boka ett konsultationstillfälle kontakta patrik.ryden@viablecities.com.


Kontakt

Läs informationen om utlysningen på Energimyndighetens hemsida nogrannt. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan:  

Patrik Rydén:
patrik.ryden@viablecities.com

Frågor om utlysningen ställs till: application@viablecities.com

Kontaktpersoner hos Energimyndigheten angående ansöknings- och bedömningsprocessen samt juridiska frågor:

Emina Pasic
emina.pasic@energimyndigheten.se

Underlag från informationsmöten

I början av november 2018 genomfördes fyra informationsmöten om utlysningen i Stockholm (5 nov), Göteboerg (7 nov), Malmö (8 nov) och Umeå (9 nov). nedan finner du film från informsationsmöten i Stockholm samt presentation. Mindre avvikelser från utlysningstexten kan förekomma. Det slutgiltiga utlysningstexten gäller.

Se utlysningsmötet i sin helhet

Informationsmötet i Stockholm filmades för de som inte kunde vara fysiskt på plats. Klicka på länken nedan för att se filmen.

Presentation

Här kan du ladda ned presentationen från informationsmötet.