Ordföranden i Viable Cities, Allan Larsson, har nyligen fått kungens medalj för ”Framstående insatser inom svensk statsförvaltning och politik”. Kungen och drottningen överlämnade medalj och dokument vid en ceremoni på Slottet.