Vilka är de mest brådskande utmaningarna i Europas stadsutveckling? Vilka är de svåraste utmaningarna? Vad och hur definieras dessa av olika städer/kommuner och intressenter?

Inom ramen för det europeiska  forsknings- och innovationsinitiativet JPI Urban Europe pågår ett arbete med att ta fram en ny en strateigisk forsknings- och innovationsagenda som kommer att ligga till grund för utveckling av programmets nästa steg. JPI Urban Europe baseras idag på en motsvarande agenda som togs fram till 2015.

Nu finns möjlighet att inkomma med erfarenheter, reflektioner och insikter för att forma nästa generation av programmet. Resultaten av inkomna förslag kommer att presenteras på eventet Agora Dialogue den 24–25 april 2018 i Bukarest.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats.