Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson invigde den 31maj swedishtestbeds.com, en testbäddsportal för digitaliserat samhällsbyggande – en fråga som också är prioriterad inom regeringens samverkansprogram Smarta städer.

Syftet med portalen är att fler företag och organisationer få kunskap om vilka miljöer som finns där nya lösningar och idéer kan testas. swedishtestbeds.com är resultatet av ett projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment, ett systerprogram till Viable Cities. Båda programmen är strategiska innovationsprogram som är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

På testbäddsportalen finns bland andra de fyra testbäddarna inom programmet Sharing Cities Sweden som är en del av Viable Cities. Dessa fyra testbäddar finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå och ska möjliggöra utveckling av delningslösningar för hållbara städer.

Läs mer i pressmeddelande från IVL Svenska Miljöinstitutet