Den 9 och 10 april besökte en delegation från Viable Cities EU-kommissionen och EU-parlamentet. Delegationen. Delegationen bestod av programchef Olga Kordas, styrelseorförande Allan Larsson och styrelseledamot Mikael Anneroth. Dessa tre personer sammanfattade sina intryck och slutsatser i en reserapport som du kan ta del av nedan.

Syftet med resan var att få information om det nya innovationsprogrammet European Innovation Council samt om planerna för FP 9 samt att göra Viable Cities känt bland dem som i Kommissionen och Parlamentet ansvarar för motsvarande frågor. Två saker som lyfts fram i rapporten är att städer kommer att bli centrala den nya forsknings- och innovationsagendan och att programmet Viable Cities inspirerar och skapar nyfikenhet. Genomgående möttes Viable Cities med stort intresse och önskan till fortsätta kontakter för att lära mer om hur Sverige arbetar med smarta och hållbara städer.

”Det är inte ni som ska komma till oss, det är vi som bör komma till er för att lära”, sa Kurt Vandenberghe, som i DG Forskning är ansvarig för FP 9.