Utlysningen stängde 15/10 – 2018

Andra utlysningen:

Demonstration för livskraftiga städer

I utlysningen Demonstration för livskraftiga städer välkomnas förslag som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till ett resurseffektivt och fossilfritt samhälle.
 

Vilka projekt kan få stöd?

Utlysningen riktar sig till projekt med fokus på demonstration av innovativa lösningar som till exempel:

 • produkter (varor och tjänster),
 • processer,
 • metoder,
 • modeller (affärsmodeller, policy, planer) med mera.

 

Vem riktar sig utlysningen till?

Utlysningen riktar sig till aktörer som har förmåga och intresse av gränsöverskridande samarbete för att tillsammans bidra till att målen för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities kan uppnås. Sökande kan vara juridiska personer, t.ex. företag, forskningsinstitut, universitet, högskolor, offentliga aktörer, sociala företag och branschorganisationer eller icke-juridiska personer t.ex. medborgarinitiativ. Minst tre oberoende aktörer från minst två av aktörsgrupper.

Här ansöker du

Utlysningen genomförs gemensamt av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Det är Energimyndigheten som tar emot ansökningarna och som beslutar, preliminärt i februari 2019, om vilka projekt som beviljas. Här finns den fullständiga utlysningstexten med formella krav och andra detaljer.

Fokus- & temaområden

Utlysningen är avsedd för projektansökningar i skärningspunkten mellan Viable Cities fokusområden och temaområden. Projekten ska beröra minst två av följande fyra fokusområden:

 • Livsstil och konsumtion
 • Planering och byggd miljö
 • Mobilitet och tillgänglighet
 • Integrerad infrastruktur

och minst ett av de fem temaområdena:

 • Testbäddar och Living Labs
 • Innovation och entreprenörskap
 • Finansierings- och affärsmodeller
 • Styrning
 • Intelligens, cybersäkerhet och etik
Vill du sätta egna pins och se hur andra har valt i matrisen? Klicka här! 

Viktiga datum

Informationsmöte
18 jun 2018

Ansök senast
15 okt 2018

Beslut meddelas
prel. 15 feb 2019

Projektstart mellan
3 mar 2019 – 31 maj 2019

Senast datum för projektslut
31 maj 2021

 

Frågor och svar / konsultationstillfällen 3 och 10 sep

Vi kommer löpande redovisa frågor och svar gällande denna utlysning här.

För konsortier som förbereder en ansökan erbjuder programkontoret halvtimmes konsultationstillfällen via webben den 3 respektive 10 september. För att boka et konsultationstillfälle kontakta patrik.ryden@viablecities.com.


Kontakt

Läs informationen om utlysningen på Energimyndighetens hemsida nogrannt. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan:  

Patrik Rydén:
patrik.ryden@viablecities.com

Frågor om utlysningen ställs till: application@viablecities.com

Kontaktpersoner hos Energimyndigheten angående ansöknings- och bedömningsprocessen samt juridiska frågor:

Kajsa-Stina Benulic
kajsa-stina.benulic@energimyndigheten.se

Emina Pasic
emina.pasic@energimyndigheten.se

Informationsmöte

Om den andra utlysningen
18 juni 2018