Olga Kordas, programchef Viable Cities, besökte på torsdagen ElectriCITY i deras lokaler i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Ett 40-tal av föreningens medlemmar och partners kom för att höra mer om Viable Cities första utlysning och vad den innebär.

Det finns många likheter i hur man verkar, där båda har medborgaren i centrum, vilket gav upphov till en intressant diskussion med många spännande frågor och tankar. Förhoppningsvis såg fler möjligheterna att kunna söka stöd för att utveckla nya digitala lösningar för framtidens hållbara städer genom Viable Cities.

En medborgardriven innovationsplattform

ElectriCITY arbetar för att Hammarby Sjöstad ska vara ledande och pådrivande när det gäller att göra Stockholm till en klimatsmart och fossilfri stad 2040. Den nya tekniken ger många möjligheter som staden kan ta tillvara för att möta krav på hållbara transporter, energieffektivisering och hållbara livsstilar.